Rạng ngời vẻ đẹp Á Đông

Nhà phân phối

Nhà phân phối

Nhà phân phối
Đánh giá bài viết

Quý khách mua hàng tại Onasa Spa đạt số điểm:

  • 600 điểm/tháng: giảm giá 25%
  • 1000 điểm/tháng: giảm giá 30%

             (100.000đ giá trị mua sản phẩm được tính = 01 điểm)

 – Tặng thưởng thêm 3% giá trị sản phẩm khi quý khách quảng bá, giới thiệu thêm khách mua sản phẩm của công ty.

– Tặng thưởng thêm 5% giá trị sản phẩm khi quý khách dăng ký xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Lưu ý : Giá trị phần thưởng không quy đổi ra tiền mặt mà sẽ được bảo lưu và khấu trừ vào giá trị đơn hàng tiếp theo.

Author Info

onasa